Aktuálne

  1. ROK 2019 - 1. polrok
  2. Zahájenie  májových plaveckých kurzov pre deti vo veku od 5 do 12 rokov:
  3. - nový kurz pre neplavcov zahajujeme vo štvrtok 9.mája 2019. Koná sa v utorok a štvrtok a trvá 13hod.- cena je  72€.
  4. - nový zdokonalovací kurz  K1 pre plavcov /musia preplávať aspoň 10 m v kuse/ sa otvára vo štvrtok 9.mája  2019. Koná sa v utorok a štvrtok a trvá 13hod. - cena je 72€. Pláve sa v čase od 18 do 19 hod na šírku. Prihláška je v časti plavecká škola - prihlášky-kurz 1.
  5. - nový zdokonalovací a kondičný kurz  K2 pre plavcov /musia preplávať aspoň 20 m v kuse/ sa otvára vo štvrtok 9.mája  2019. Koná sa v utorok a vo  štvrtok v čase od 15 do 16 hod. Cena je 72 € a pláve sa na šírku v malej vode /pri rebríku/. Trvá 13hod. Prihláška je v časti plavecká škola - prihlášky-kurz 2.
  6. - nový zdokonaľovací a kondičný kurz K3 sa  koná utorky /od 15 -16 hod./ a  piatky /od 17-18 hod./ Trvá 16 hod. a jeho cena je 88€.
  7. Individuálny plavecký výcvik - po osobnom dohovore. Cena je 14€/hod. Vstup na bazén nie je v cene.
    1. Okrem kurzu pre neplavcov je možné sa do zdokonalovacích kurzov prihlásiť aj priebežne počas roka. Cena sa dohodne osobitne podľa počtu hodín.
TOPlist