Cenník

• Kurzy pre deti od 5 do 10 rokov-neplavci 2 krát týždenne /celkom 14 hod./: 77€. Cena kurzu je priamo úmerná počtu hodín, ktorý môže byť rôzny. Počet hodín a aktuálna cena je uvedená v aktualitách.

• Kurzy pre mládež od 6 do 13 rokov-zdokonaľovací 2 krát týždenne /celkom 14 hod./ : 77€

• Kondičné plávanie 2 krát týždene: 5,5 €/hod.

• Individuálny výcvik 12 €/hod.

Výcik ind.2 detí spolu 15 €/hod.

• Kurz ŠNOR /5 hod./ 50 €

Poplatok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 5 dní pred začatím kurzu v hotovosti, alebo na účet číslo : 2921835458/1100 Tatra Banka, var. symbol: 111111, do poznámky uveďte : meno a priezvisko účastníka kurzu.

V cene je zahrnuté:
• absolvovanie predpísaného počtu tréningových jednotiek (TJ – 60 min.)
• poskytnutie plaveckých pomôcok ( plavecké dosky, ťapky, lopty, hračky)

- PCP RAK ŽILINA nezodpovedá za prípadnú neúčasť frekventanta na plaveckom výcviku, preto prípadné náhradný termín je možný len po dohode so zodpovedným trénerom Ing. MILAN PEŘINOM

Poznámka: V prípade, že z objektívnych príčin (havária na plavárni, zatvorená prevádzka z dôvodu chrípkovej epidémie vyhlásenej štátnym hygienikom, choroba viacerých trénerov) sa neuskutoční predpísaný počet TJ, je možné žiadať vrátenie alikvótnej čiastky za neabsolvovaný počet TJ alebo nahradiť tréning v termíne po vzájomnom dohovore.

 


TOPlist