Bližšie informácie a podmienky pre prihlásenie.

INDIVIDUÁLNY VÝCVIK

Vykonáva sa v čase , keď je bazén prístupný verejnosti /mimo večerného kúpania/ aj v sobotu a nedeľu.


Všeobecné informácie:

Výcvik sa uskutočňuje v dvoch častiach a to:

  1. 1.polrok (od januára do júna)
  2. 2.polrok (od septembra do decembra)

• Prihlášku je možné zaslať prostredníctvom e-mailu.

• Poukázaním čiastky uvedenej v prihláške na IBAN SK33 8330 0000 0028 0136 0857 s uvedením údajov podľa pokynov v prihláške absolvujete kurz v danom termíne.  Vopred sa treba informovať, či je ešte voľné miesto. Prihláška je záväzná až po jej uhradení a potvrdení formou e-mailu, že prihláška aj úhrada sú v poriadku.

• Prednosť majú tí účastníci kurzov, ktorí absolvovali predchádzajúci cyklus. Pre poradie je rozhodujúci termín úhrady.

• Možnosť odhlásenia je aktuálna iba počas prvej hodiny, vtedy môžeme vrátiť 70 % z ceny kurzu. Neskôr je to možné iba ak si odhlasujúci  zabezpečí náhradu.

• Aj keď je pochopiteľné, že rodičia radi pozorujú svoje deti pri výcviku, z pohľadu výcviku je vhodnejšie, keď deti nie sú rozptylované a majú možnosť sústrediť sa na plávanie a pokyny svojho trénera.

• V priebehu prvej hodiny sú deti rozdelené podľa výkonnosti do skupín, aby sa zabezpečila približne rovnaká úroveň detí. Uľahčuje to výcvik a deti majú z toho lepší pocit. Je nutné,aby deti mali so sebou pri príchode na bazén osušku alebo kúpací plášť, na nohách bazénové sandále. Po ukončení výcviku sa deti osprchujú aby sa zahriali, potom im musia rodičia rýchlo osušiť vlasy a nechať ich v teple približne pol hodiny. S deťmi môžete íst domov až keď budú mať teplé ruky. Je nevyhnutné dať deťom na hlavu čiapku a nepodceňovať možnosť prechladnutia počas prechodu z plavárne do auta. Každé podcenenie sa môže vypomstiť prechladnutím a následnou absenciou na výcviku.

• Výcvik realizujú kvalifikovaní tréneri.

• Zabezpečenie trénermi je nasledovné:

  1. neplavci (1 tréner na 6 detí)
  2. zdokonaľovacie kurzy (1 tréner na 10 detí)
  3. kondičné plávanie a kurz ŚNOR (1 tréner na 15 účastníkov)

 

UPOZORNENIE !!!
Pred zahájením výcviku odovzdajte svoje deti trénerom v šatni. Po ukončení výcviku Vám tréneri dovedú Vaše dieťa na to isté miesto, kde si ich prevezmete. Pri pomoci svojim deťom sa môžte pohybovať len v priestoroch šatní, k sprchám a na bazén je vstup rodičom zakázaný prevádzkovateľom.

Plavecké okuliariky sa môžu používať len v skupine pokročilých detí a to len so súhlasom trénera.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu!

TOPlist