Informácie

Všeobecné informácie

PCP RAK organizuje prímestský tábor ako nepobytový denný tábor so zaujímavým programom, kde kladieme hlavný dôraz predovšetkým na pohybové aktivity. Tábor je určený pre deti vo veku od 5 do 13 rokov. Zabezpečíme voľný čas Vášho dieťaťa zaujímavými športovými a inými činnosťami pod dohľadom inštruktorov. Program nie je zameraný príliš na disciplínu a vyplnenie každej minúty času nejakou disciplínou, ale skôr relaxačne –oddychovo s utužovaním  kamarátskych  vzťahov, na pohodu a príjemnú atmosféru pre deti.

 

Letný prímestský tábor je zameraný na:

-       športovo-súťažné hry v prírode

-       pešia turistika /Strečno, Hradisko, Dubeň, Straník, Lietava a pod./

-       skauting

Deti budú rozdelené do skupín podľa veku a druhu činnosti, aby v pohode zvládli jednotlivé aktivity. Všetky odlišnosti budú brané do úvahy. Fyzická náročnosť bude primeraná veku, typu a okolnostiam.

Rodič ráno privedie dieťa na vopred dohodnuté  miesto v čase od 7,45 hod. do 8,00 hod. a na tom istom mieste  si dieťa prevezme v čase od 15,45 do  16,00 hod. Ak rodič predloží podpísanú žiadosť, potom môže dieťa prichádzať a odchádzať samé, alebo v sprievode inej osoby ako rodič.

Stravovanie: obed je zabezpečený na MKP ( reštaurácia Kúsok šťastia ).

Potrebné veci do LPT: kartička poistenca /odfotená/, kartička na vlak, kontakt na zákonného zástupcu, desiata a olovrant, vhodné športové oblečenie v závislosti od počasia, obuv /na turistiku a na športové hry v telocvični/, pršiplášť,  čiapka šiltová, slnečné okuliare, krém na opaľovanie, fľaša s nápojom, veci osobnej potreby, malé vreckové/. Za cennosti, ktoré si dieťa bude nosiť (napr. mobilný telefón ) nezodpovedáme.

 

Miesto príchodu a odchodu: pred Mestskou krytou plavárňou,

Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina

 

 

 

 

 

TOPlist